Informace - KORONAVIR

Informace k ukončení nouzového stavu od 18.5.2020

S účinností od 18. 5. 2020 přestávají platit nejen všechna nařízení hejtmanky Středočeského kraje, vydaná za nouzového stavu, ale i rozhodnutí vlády vydaná na základě krizového zákona.

Jen některá mimořádná opatření, vydaná Ministerstvem zdravotnictví, platí dál.

Tato opatření jsou na webu MZDR a platnost opatření včetně termínu jsou v nich uvedena https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Přehled informací a harmonogram uvolňování opatření je na stránkách Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra a také na Portálu krizového řízení ve veřejné.

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/harmonogram-uvolnovani-opatreni/.