Informace pro občany

Částečné omezení dopravy na místní komunikaci

                                                                                                                                         Obecní úřad

                                                                                      Běštín 28                                                                              

 

 

 

Částečné omezení dopravy na místní komunikaci

 

Obecní úřad Běštín oznamuje, že od 2.září 2019 do odvolání dojde z důvodu provádění stavebních prací – oprava místní komunikace,,Pajzov“ v úseku od návsi po rod.dům č.p.112,

k omezení provozu v daném úseku a omezení přístupu k odstavné ploše přiléhající k místní komunikaci.

 

Přístup k nemovitostem bude umožněn dle pokynů provádějící firmy STRABAG a.s. Praha.

 

Úplná uzavírka při pokládce asfaltu bude oznámena.

 

 

 

 

                                                                                Běštín 19.8.2019