Informace pro občany

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se

                                v obci  Běštín  uskuteční

                         24.října 2020    od 9.00 do 10.00 hod.

                                             na návsi

 

 

Odpad odkládejte pouze do přistavených kontejnerů