Informace pro občany

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021 - Informace FÚ Středočeského kraje

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021 

Obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění (dále jen „ZDNV“ nebo „zákon o dani z nemovitých věcí“). V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které Vám posíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně). Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu. Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme v příloze a současně žádáme o její zveřejnění tak, aby byla k dispozici co nejširšímu okruhu Vašich občanů. 

 S pozdravem  

Ing. Zdeněk Bilec 

 ředitel odboru 

 Příloha: Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-856709809-1-letak-nechodte-volejte-podejte.pdf 54.2 Kb