Sdělení obce

Participativní rozpočet Středočeského kraje - Můj kraj

Participativní rozpočet Středočeského kraje - Můj krajParticipativní rozpočet Středočeského kraje - Můj krajDne 11.5.2020 byl schválen Radou Středočeského kraje jako uskutečnitelný náš projekt na budování Dětského hřiště v Běštíně a zařazen do finálového hlasování.

HLASOVÁNÍ

Hlasování  probíhá na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani (stránka bude aktivní opravdu až od 0:00 16. května 2020) nebo písemnou formou (vyplněný formulář zaslaný na adresu Úřadu Středočeského kraje nebo odevzdaný na podatelnu Krajského úřadu)

Hlasovat budou moci pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a  starší 18let. Hlasování je dávkově ověřováno a hlasující, kteří nesplní uvedené podmínky budou vyřazeni.

Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Díky větší paletě hlasů je možné přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování takové shody, která odráží zájem většiny hlasujících.

HLASUJTE  PRO  NÁŠ  PROJEKT ,, DĚTSKÉ  HŘIŠTĚ  BĚŠTÍN"

 

Provoz Obecního úřadu Běštín od 20.4.2020

        PROVOZ  OBECNÍHO  ÚŘADU BĚŠTÍN  DO  ODVOLÁNÍ

Dle vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly zpřísněná hygienická pravidla provozu, a to ode dne 20. dubna 2020.

            Stanovujeme úřední hodiny Obecního úřadu Běštín:

            Pondělí       8.00 – 11.00 hod.          14:00 – 18:00 hod.

            Středa                                               13:00 – 17:00 hod.

při osobním kontaktu:

- dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry

- zabraňujte shlukování osob na chodbách

- použijte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

- použijte desinfekční prostředek na ruce při vstupu do budovy

 

Upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

 

Kontakty Obecního úřadu Běštín: tel. 311 584 173 (úřední hodiny)

                                                                   Datová schránka: fzrajtt

Starostka obce : Jaroslava Houdková   tel. 721 859 877

                                                            e-mail:  starosta@obecbestin.cz

Místostarosta obce: Václav Blahovec  tel.739 467 591

                                   e-mail: místostarosta@obecbestin.cz       

Místní poplatky za svoz odpadu a poplatek ze psů (splatnost do 30.6.2020)  lze platit převodem na

účet obce č. 362 034 339/0800.