Sdělení obce

Participativní rozpočet Středočeského kraje - Můj kraj

Participativní rozpočet Středočeského kraje - Můj krajParticipativní rozpočet Středočeského kraje - Můj krajDne 11.5.2020 byl schválen Radou Středočeského kraje jako uskutečnitelný náš projekt na budování Dětského hřiště v Běštíně a zařazen do finálového hlasování.

HLASOVÁNÍ

Hlasování  probíhá na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani (stránka bude aktivní opravdu až od 0:00 16. května 2020) nebo písemnou formou (vyplněný formulář zaslaný na adresu Úřadu Středočeského kraje nebo odevzdaný na podatelnu Krajského úřadu)

Hlasovat budou moci pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a  starší 18let. Hlasování je dávkově ověřováno a hlasující, kteří nesplní uvedené podmínky budou vyřazeni.

Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Díky větší paletě hlasů je možné přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování takové shody, která odráží zájem většiny hlasujících.

HLASUJTE  PRO  NÁŠ  PROJEKT ,, DĚTSKÉ  HŘIŠTĚ  BĚŠTÍN"