Obec BěštínZnak obce BěštínKoláž z obce

Sbor dobrovolných hasičů

SDH Běštín

Historie sboru.

SDH v Běštíně

Dobrovolní hasiči v Běštíně se poprvé organizovaně sešli v roce 1896. Od té doby nepřetržitě pracovali v obci a pro obec až do začátku 90. let 20. století. Po zániku bývalého ČSPO (Československý svaz požární ochrany) stále několik bývalých členů udržovalo v provozu požární techniku (vozidlo UAZ s přívěsem PS12) např. pro potřeby snadnějšího čištění požární nádrže (koupaliště). Po prodeji objektu hostince přišla obec o požární zbrojnici, která byla jeho součástí, a proto byla v blízkosti budovy obecního úřadu (OÚ) vybudována nová, s garážovým stáním a prostorem pro uskladnění vybavení. Po několikaleté odmlce v roce 2008 obnovili dobrovolní hasiči v Běštíně pod vedením pana Františka Anděla plnou činnost. Zaregistrovali se pod nástupnickou organizaci ČSPO, kterou je SHČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), založili až 4 sportovní družstva dospělých (muži, ženy) a 2 družstva dětí, navázali čilou spolupráci s OÚ, začali pořádat vlastní akce nebo spolupořádat akce obecní. Obnovila se také činnost jednotky požární ochrany v kategorii JPO V, OÚ pořídil ojetou hasičskou tatru T148, členové SDH (Sbor dobrovolných hasičů) ji svépomocí zrenovovali a byla zařazena do služby jako CAS 32 (cisternová automobilová stříkačka). Vzhledem k tomu, že nově vzniklá funkční JPO potřebovala zázemí pro své vybavení, rozhodlo zastupitelstvo obce o vybudování skladu mezi budovami OÚ a hasičskou zbrojnicí. Sklad slouží také jako zázemí SDH, kde se schází hlavně výkonný výbor na své schůze, pořádá se zde výroční valná hromada, jsou zde vystaveny poháry a diplomy ze soutěží apod. V roce 2016 ke 120. výročí od zahájení činnosti dobrovolných hasičů v Běštíně zakoupil OÚ historický prapor SDH.

V roce 2019 má SDH v Běštíně necelých 50 členů. Máme 1 sportovní družstvo kategorie mužů s několika náhradníky, operativně i 1 družstvo veteránů. Činnost družstev mladých hasičů zanikla zcela. Díky našemu zápalu i přesto každý rok pořádáme v dubnu pálení čarodějnic, účastníme se alespoň s 1 družstvem okrskové soutěže v květnu, jezdíme na soutěže pořádané okolními SDH v průběhu léta (hlavně v Radouši, v Hostomicích a na Lhotce), sami pořádáme každý rok v srpnu Hasičské odpoledne, zajišťujeme zázemí pro srpnové letní kino, říjnovou Obecní drakiádu, pořádáme podzimní pochod na zajímavá neexponovaná místa v okolí, pomáháme obecnímu úřadu při přípravách na obecní zahájení adventu. Dále jsme registrováni v programu pro zpětný odběr elektrozařízení, který v Běštíně uskutečňujeme při příležitosti sběru nebezpečného odpadu dvakrát ročně. Nebezpečný odpad též pomáháme nakládat.

Do budoucna bychom si hlavně přáli větší zájem ze strany mládeže, která by chtěla doplnit naše řady a alespoň částečně se podílet na podobě našeho Běštína.

 

Miloslav Anděl ml.
starosta SDH v Běštíně

Poloha obce na mapě

Kontakt

Obec Běštín
Běštín 28
26724
Hostomice
311584173

Aktuality

Částečné omezení dopravy na místní komunikaci
více
Záměr obce pronajmout pozemek
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
více
Rozpis svozů TKO na rok 2019
více
Informační povinnost (GDPR)
více
Informace pro občany s evidovanou adresou - ohlašovna Běštín čp.28
více
Cvočkaři v Běštíně.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (77%)
77%
Ujde to
odpověď Ujde to (5%)
5%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (18%)
18%