Běštín – vodovod a splašková kanalizace (DÚR) - projektová d

VÝZVA k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem „Běštín – vodovod a splašková kanalizace (DÚR)

Předmětem plnění veřejné zakázky je projektování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro projekt s názvem: „Běštín – vodovod a splašková kanalizace (DÚR)“ včetně zajištění vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (inženýring).

Podrobně je předmět a rozsah prací uvedeného projektu popsán ve Variantní technickoekonomické studii pro vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV obce Běštín dostupné k nahlédnutí na OÚ Běštín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva.pdf 1145.1 Kb
cast-1-kryci-list-vzor.docx 21.5 Kb
cast-2-cestne-prohlaseni-zakladni-zpusobilosti.doc 29.7 Kb
cast-3-vzor-smlouvy-sod-dur.docx 48.3 Kb
cast-4-formular-hodnoceni.xlsx 10.2 Kb