Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
více
VII. Drakiáda - 30.9.2023
více
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu územního plánu - Změna č. 1 Územního plánu obce Běštín
více
Pozvánka na zájezd - účast potvrďte do 10.10.2023
více
ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
více
Běštínský zpravodaj č.3/2023
více
Humanitární pomoc
Informace pro ubytovatele s platností od 1.7.2023
více
Rozpis svozů SKO pro rok 2023
více
Služba MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas
více
Seznam galerií obce Běštín
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Telefonní spojení na místní rozhlas
více
Kompostování v zahradních kompostérech - návod
více
Informace pro občany s evidovanou adresou - ohlašovna Běštín čp.28
více