Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2021 - FÚ Středočeský kraj

Běštínský zpravodaj č.1/2021

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Rozpis svozů SKO na rok 2021 - ZMĚNA

Telefonní spojení na místní rozhlas

Kompostování v zahradních kompostérech - návod

Informace pro občany s evidovanou adresou - ohlašovna Běštín čp.28