Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Jaroslava Houdková
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: starosta@obecbestin.cz
Telefon: 721859877
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Bc. Václav Blahovec
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: mistostarosta@obecbestin.cz
Telefon: 739467591
Funkce: místostarosta

Jméno: Bc. Stanislav Krotil
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 311584173
Funkce: zastupitel
Komise: předseda kontrolního výboru

Jméno: Petr Pavlíček
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 311584173
Funkce: zastupitel
Komise: finanční výbor

Jméno: Alois Šebek
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 311584173
Funkce: zastupitel
Komise: kontrolní výbor

Jméno: Jiří Štochl
Politická příslušnost: nezavislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 311584173
Funkce: zastupitel
Komise: předseda finančního výboru

Jméno: Václav Vinš
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 311584173
Funkce: zastupitel
Komise: finanční výbor