Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Politická příslušnost E-mail Telefon Funkce Komise
starosta Jaroslava Houdková nezávislý starosta@obecbestin.cz 721859877 starosta
místostarosta Bc. Václav Blahovec nezávislý mistostarosta@obecbestin.cz 739467591 místostarosta
Bc. Stanislav Krotil nezávislý sekretariat@obecbestin.cz 311584173 zastupitel předseda kontrolního výboru
Petr Pavlíček nezávislý sekretariat@obecbestin.cz 311584173 zastupitel finanční výbor
Alois Šebek nezávislý sekretariat@obecbestin.cz 311584173 zastupitel kontrolní výbor
Jiří Štochl nezavislý sekretariat@obecbestin.cz 311584173 zastupitel předseda finančního výboru
Václav Vinš nezávislý sekretariat@obecbestin.cz 311584173 zastupitel finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.