Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 19.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 19.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 19.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 19.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Jaroslava Houdková
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: starosta@obecbestin.cz
Telefon: 721859877
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Václav Vinš
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: mistostarosta@obecbestin.cz
Telefon: 728560238
Funkce: místostarosta

Jméno: Bc. Stanislav Krotil
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 605295318
Funkce: zastupitel
Komise: předseda kontrolního výboru

Jméno: MgA. Kateřina Malatincová
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: kronika@obecbestin.cz
Telefon: 774776361
Funkce: zastupitel
Komise: předseda finančního výboru

Jméno: Michaela Sarnovská
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 776268589
Funkce: zastupitel
Komise: finanční výbor

Jméno: Alois Šebek
Politická příslušnost: nezávislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 605742761
Funkce: zastupitel
Komise: finanční výbor

Jméno: Jiří Štochl
Politická příslušnost: nezavislý
E-mail: sekretariat@obecbestin.cz
Telefon: 721090402
Funkce: zastupitel


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.