Místní knihovna Běštín

Místní knihovna Běštín

Zřizovatel: Obec Běštín – dle zřizovací listiny schválenou zastupitelstvem obce,  dne 5.srpna 2002. 

V souladu s knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. je knihovna evidována na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem 0532/2002

Knihovník:  Aleš Pokorný

Kde nás najdete?

Knihovna sídlí v 1. patře budovy obecního úřadu Běštín.

Kdy je pro Vás otevřeno?

Pondělí od 17.00 do 18.00 nebo individálně po dohodě s panem Pokorným Alešem.

Co knihovna nabízí?

Půjčování knih a časopisů

Zajišťování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

 

Od  22.5. 2006 je  uzavřena Smlouva o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem č. 90/OPK/2006 mezi Obcí Běštín , Středočeským krajem a Knihovnou Jana Drdy, Příbram.

 

Knihovní řád a přihláška do knihovny v příloze.

Celý knihovní řád je také vyvěšen v knihovně, přihlášky u pana knihovníka.

 

Právo půjčovat si knihy a využívat služeb knihovny má každý řádně zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním knihovního řádu.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, rok narození. Čtenáře do 15 let přihlásí zákonný zástupce. Při vstupu do knihovny předloží čtenář čtenářský průkaz.

Před převzetím výpůjčky si má čtenář dokumenty prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu.

 

Knihovna Běštín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kr-bestin-1.docx 29.1 Kb
prihlaska-deti.docx 20.8 Kb
prihlaska-dospeli-1.docx 16.5 Kb