Běštín – vodovod a splašková kanalizace (DÚR) - projektová d

VÝZVA k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem „Běštín – vodovod a splašková kanalizace (DÚR)

Předmětem plnění veřejné zakázky je projektování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro projekt s názvem: „Běštín – vodovod a splašková kanalizace (DÚR)“ včetně zajištění vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (inženýring).

Podrobně je předmět a rozsah prací uvedeného projektu popsán ve Variantní technickoekonomické studii pro vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV obce Běštín dostupné k nahlédnutí na OÚ Běštín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo813736194.pdf 5581.5 Kb
dodatek-smlouvy.pdf 938.2 Kb