Úřední deska
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu územního plánu - Změna č. 1 Územního plánu obce Běštín
ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2022
Závěrečný účet DSO za rok 2022
Monitoring eroze zemědělské půdy
Seznam nedostatečně identifikovaných osob - ÚZSVM
Veřejná vyhláška - přihlášení osob Katastrální úřad Beroun
Rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2023
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2023
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - MZČR
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku - odpady
veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2023 - 2025
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na roky 2022-2025
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Úřední deska - archiv změn