Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Vyrozumění členů okrskových volebních komisí o termínu školení
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4. do 7.6.2024
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
Veřejná vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 FÚ
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
Rozpočet Mikroregionu Hořovicka na rok 2024
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2025-2027
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2022
Závěrečný účet DSO za rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2023 - 2025
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na roky 2022-2025
Úřední deska - archiv změn