Úřední deska

ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území naší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva, upozorňuji, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí
ze strany ÚZSVM.
viz příloha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
niv701255967.xlsx 28.7 Kb